Przekształcenia i restrukturyzacje spółek


Przekształcenia i restrukturyzacje spółek

 

Kancelaria Derek & Flak świadczy kompleksowe usługi doradztwa i pomocy prawnej związane ze zamianą formy prawnej działalności przedsiębiorstw oraz restrukturyzacją i przekształceniem spółek na terenie całej Polski, w tym szczególności na terenie Górnego Śląska i Katowic.

Doradzamy naszym klientom która spółka jest optymalna dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Uwzględniamy przy tym aspekt kosztowy i podatkowy prowadzenia danej formy prawnej spółki przekształconej.

Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić przekształcenie i restrukturyzację spółki, aby proces ten był jak najtańszy i nie zaburzył bieżącego funkcjonowania spółki.

Prowadzimy restrukturyzacje spółek w trudnej sytuacji ekonomicznej. Prowadzimy także skomplikowane przekształcenia o wielostopniowym charakterze, prowadzące niejednokrotnie do utworzenia grupy spółek, lub struktury holdingowej spółek – stosownie do wymagań naszych klientów (np. spółki z o.o. spółką komandytową).

Wieloletnie doświadczenia Kancelarii w obsłudze przedsiębiorstw z bardzo różnych branż pozwala zapewnić naszym klientom, że w toku procesu przekształcenia spółki przedsiębiorstwo nie utraci istotnych dla jego prowadzenia koncesji, decyzji administracyjnych i pozwoleń. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możliwe będzie także uniknięcie ponownej certyfikacji w określonych branżach – np. spełnienia nowych wymagań, określonych w przepisach dla NZOZ względem spółek z branży medycznej.

Nasi eksperci przygotują całą potrzebną dokumentację dotyczącą przekształcenia (np. plan przekształcenia spółki wraz załącznikami, sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej, projekt uchwały o przekształceniu).

Przejmujemy kontakt z notariuszem, dokonujemy z nim wszelkich ustaleń, i wspieramy naszych Klientów w toku czynności związanych z notarialnym etapem procesu przekształcenia spółki.

Zapewniamy także pełne wsparcie prawne i podatkowe w prowadzeniu i obsłudze przekształconej spółki po zakończeniu restrukturyzacji.

Jeśli szukasz informacji o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kliknij TUTAJ.