Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę


Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Kancelaria Derek & Flak wspomaga przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy chcą przekształcić swoją firmę w spółkę prawa handlowego. Usługi w tym zakresie świadczymy na terenie całej Polski, w szczególności na Śląsku i w Katowicach

Oferujemy kompleksową obsługę procesu przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę, obejmującą zakres prawny jak i podatkowy całego procesu przekształceniowego.

W ramach działań przekształceniowych doradzamy naszym Klientom wybór optymalnej dla danej działalności formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa, w sposób uwzględniający zarówno kwestię kosztów przekształcenia jak i aspekt optymalizacji podatkowej procesu przekształceniowego.

W ramach przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę oferujemy opracowanie całej potrzebnej do przekształcenia dokumentacji, w tym planu przekształcenia wraz z załącznikami, sprawozdania finansowego, oraz wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstwa jednoosobowego.

Zapewniamy także sprawne przeprowadzenie badania planu przekształcenia oraz wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta. Zapewniamy w tym zakresie konkurencyjną ofertę cenową oraz ścisłą współpracę pomiędzy Kancelarią Derek, Flak. Adwokaci Dla Biznesu a biegłym rewidentem.

Nasze wieloletnie doświadczenie w usługach związanych z przekształceniami spółek i obsługą podmiotów gospodarczych pozwala nam prowadzić przekształcenia wielostopniowe i o znacznym stopniu komplikacji, których efektem jest np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową (sp. z o.o. sp.k.), albo założenie grupy spółek lub struktury holdingowej spółek.

Prowadzimy również przekształcenia firm jednoosobowych, celem ich podziału, lub wydzielenia poszczególnych przedmiotów działalności przedsiębiorstwa jednoosobowego do kilku spółek.

Zapewniamy naszym Klientom pomoc w czynnościach przed notariuszem i przejmujemy kontakt z kancelarią notarialną, tak aby wszelkie formalności związane z przekształceniem odbyły się przy jak najmniejszym angażowaniu czasu naszych Klientów.

Przeprowadziliśmy z sukcesem już kilkadziesiąt przekształceń jednoosobowej działalności w spółki (w tym w spółki komandytowe).