Kategoria: Usługi


Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe na RODO ?

RODO - dokumentacja Derek FlakPrzypominamy o obowiązku prowadzenia w Państwa przedsiębiorstwie dokumentacji, której konieczność sporządzenia wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

Nowe regulacje RODO wchodzą w życie 25 maja 2018 roku i zdezaktualizują większość procedur, jakie firmy stosowały dotychczas w zakresie ochrony danych osobowych.

Regulacje RODO dotyczyć będą nie tylko przedsiębiorców obsługujących konsumentów lecz także takie firmy, które z konsumentami nie mają do czynienia (firmy budowlane, hurtownie). W każdej działalności firmy mają do czynienia z danymi osobowymi (obszar pracowniczy, kontakty biznesowe), niekoniecznie zdając sobie sprawę z istnienia obowiązku ich ochrony.

Każdy przedsiębiorca będzie musiał dostosować indywidualnie metody zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych do charakteru swojej działalności.

Ochrona danych osobowych będzie wymagała zaprojektowania całego systemu tej ochrony – i ustanowienia procedur osobno pod poszczególne procesy, jakie mają miejsce w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych. Dotychczas stosowane procedury i obowiązujące dokumenty będą wymagać dostosowania do nowej regulacji RODO.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany przeanalizować, jakimi danymi osobowymi dysponuje, co konkretnie się z nimi dzieje i jakie ryzyko się z tym wiąże – a ostatecznie dobrać optymalne środki, które to ryzyko zminimalizują. Jest to konsekwencja nowatorskiego podejścia regulacji RODO opartego na tzw. „risk based approach”, czyli podejścia uwzględniającego ryzyko.

Konieczność wdrożenia regulacji RODO związana jest z ryzykiem wysokich kar finansowych. Niedopilnowanie nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych może skutkować nałożeniem kary do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu firmy – w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Kary będą miarkowane proporcjonalnie do skali naruszenia przepisów.

Mając na względzie wysoki poziom sankcji grożących w wypadku nie spełniania wymagań płynących z nowej regulacji, naszym Klientom zapewniamy kompleksową usługę dostosowania istniejącej w firmie dokumentacji do nowych wymogów prawnych.

Naszą pomoc w powyższym zakresie świadczymy w ramach prac podzielonych na trzy etapy

 • audyt dokumentacji i stanu faktycznego w firmie,
 • sporządzenie stosownych dokumentów zgodnie z wymogami RODO
 • szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników i kontrahentów.

Jeśli zatem potrzebujecie Państwo pomocy przy wdrożeniu wymogów związanych z regulacją RODO w swoim przedsiębiorstwie serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Derek&Flak.

Kawa biznesowa – edycja 2018

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na styczniowe spotkanie przy kawie do siedziby naszej Kancelarii.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z możliwości omówienia perspektyw rozwoju Państwa firmy, lub skonsultowania prawnego jakichkolwiek kwestii związanych z prowadzeniem biznesu zapraszamy na bezpłatne spotkanie przy aromatycznym naparze.

Coffee Dolar

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszych progach.

UWAGA! : Celem umówienia terminu spotkania proszę o wiadomość na adres mailowy: kontakt@derekflak.pl, lub kontakt telefoniczny na numer 48 (32) 307 41 31 do dnia 15 stycznia 2017 r.

W 2018 r. polecamy Państwu także udział w jednym z wielu PROGRAMÓW prowadzonych przez naszą Kancelarię, tj. między innymi:

PROGRAMU ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO FIRM I ICH WŁAŚCICIELI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ względem kontrahentów, pracowników ZUS i US,

PROGRAMU OPTYMALIZACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – w zakresie obniżenia kosztów prowadzenia firmy między innymi poprzez reorganizację wewnętrzną przedsiębiorstwa, lub optymalizację podatkową jego działalności.

PROGRAMU UMOWY FIRMOWEJ – obejmujący m. innymi opracowanie wzorów umów z kontrahentami w sposób optymalny w zakresie bezpieczeństwa rozliczeń, zobowiązań podatkowych oraz zabezpieczający firmę przed roszczeniami kontrahentów.

PROGRAMU PRZEKSZTAŁCENIA FIRMY W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ – celem uzyskania korzyści podatkowych lub zapewnienia bezpieczeństwa majątkowego właścicieli przedsiębiorstwa,

PROGRAMU OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH – obejmujący wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, od przygotowania projektu, aż do ostatecznego rozliczenia inwestycji (w tym także w ramach postępowań sądowych o zapłatę),

PROGRAMU ODDŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA – obejmujący pomoc dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej.

UWAGA! : Celem umówienia terminu spotkania proszę o wiadomość na adres mailowy: kontakt@derekflak.pl, lub kontakt telefoniczny na numer 48 (32) 307 41 31 do dnia 15 stycznia 2017 r.

Program zabezpieczenia majątku osobistego lekarzy na wypadek roszczeń ze strony pacjentów lub kontrahentów – nowy program realizowany przez Kancelarię D&F.

LekarzeDLACZEGO STWORZYLIŚMY PROGRAM ?

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z wielką odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów. To także duża odpowiedzialność za zatrudnianych pracowników oraz  wykorzystywany sprzęt, infrastrukturę.

Należy mieć świadomość, że zaistnienie błędów w sztuce medycznej podczas prowadzonego procesu leczenia lub zaniechań, błędów i pomyłek  ze strony zatrudnionego personelu medycznego może prowadzić do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń o wypłatę renty ze strony pacjentów.

Także placówka medyczna zatrudniająca lekarza na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej może zgłosić względem niego roszczenia odszkodowawcze w wypadku skierowania do niej takowych przez pacjenta.

Roszczenia takie finalnie mogą być zaspokajane z Państwa majątku osobistego, bez żadnych ograniczeń. W skrajnym wypadku zgłoszenie takich roszczeń może doprowadzić do utraty przez lekarza dorobku całego życia.

Mając świadomość powyższych uwarunkowań oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów OPRACOWALIŚMY  ROZWIĄZANIA PRAWNE CHRONIĄCE PAŃSTWA MAJĄTEK OSOBISTY PRZED JEGO UTRATĄ LUB USZCZUPLENIEM na wypadek zajścia powyższych okoliczności.

W ramach PROGRAMU proponujemy Państwu kompleksową usługę zabezpieczenia majątkowego, między innymi poprzez przekształcenie działalności leczniczej w dowolną spółkę, z uwzględnieniem  wszystkich czynności niezbędnych dla takiej restrukturyzacji.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROGRAM ?

Nasz  PROGRAM kierujemy do wszystkich lekarzy (niezależnie od posiadania specjalizacji oraz jej rodzaju), prowadzących działalność zawodową w formach:

 1. JEDNOOSOBOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ, w tym także praktyki lekarskiej na wezwanie, praktyki stomatologicznej, praktyki na podstawie umowy z podmiotem leczniczym oraz grupowej praktyki lekarskiej – niezależnie od jej wielkości, obrotów oraz zatrudniania, lub nie zatrudniania pracowników, albo współpracy z personelem medycznym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 1. SPÓŁEK CYWILNYCH LUB SPÓŁEK JAWNYCH niezależnie od ich wielkości, obrotów oraz zatrudniania lub nie zatrudniania pracowników, albo współpracy z personelem medycznym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. wykonujących czynności lecznicze NA PODSTAWIE KONTRAKTÓW CYWILNOPRAWNYCH z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami budżetowymi i innymi podmiotami.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU:

 1. wyłączenie odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności leczniczej względem pacjentów oraz kontrahentów – np. na podstawie umów z placówkami, dla których wykonywane są czynności lecznicze, a także szkód poniesionych przez takie placówki w wyniku działalności lekarza,
 2. wyłączenie odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania względem ZUS i urzędu skarbowego, oraz względem pracowników i zleceniobiorców (personelu medycznego), w tym również za odszkodowania i renty z tytułu wypadków przy pracy (np. za zakażenia),
 3. ułatwienie dla pozyskania inwestora (branżowego oraz finansowego),
 4. uzyskanie możliwości dokonania sprzedaży przedsiębiorstwa (w tym także dla celów jego oddłużenia),
 5. zoptymalizowanie kosztów składek na ZUS,
 6. możliwość późniejszego przekształcenia w spółkę komandytową, lub wejścia spółki przekształconej do spółki komandytowej (tj. dla uzyskania efektu optymalizacji podatkowej oraz dodatkowego wzmocnienia zabezpieczenia majątku osobistego),
 7. możliwość dokonania podziału przedsiębiorstwa (np. celem wydzielenia poszczególnych rodzajów działalności – tak aby dochodowe nie finansowały niedochodowych),
 8. możliwość przekazania biznesu dzieciom właściciela lub przystąpienia do interesu nowych wspólników (np. dotychczasowych tzw. wspólników cichych, małżonka, członka rodziny itp.),
 9. możliwość skorzystania z dofinansowania – dotacji z Funduszy Europejskich, przeznaczonych tylko dla przedsiębiorstw w formie prawnej spółek,
 10. wyłączenie z obowiązku płatności PFRON oraz wyłączenie spod działania regulacji zwolnień grupowych.

 

Jak prowadzone są prace w ramach programu?

 1. Prace prowadzimy na podstawie indywidualnie określonego planu działań, tak aby w jak najpełniejszym zakresie zrealizować Państwa ochronę majątkową, a także inne, określone przez Państwa cele.
 1. Czynności w ramach PROGRAMU realizujemy w oparciu o umowę zlecenia, w której
  w sposób przejrzysty określamy zarówno zakres prowadzonych prac, jak i warunki finansowe współpracy z Państwem.
 1. Wraz z Państwa księgowością przygotowujemy wszystkie dokumenty księgowo-finansowe potrzebne do realizacji przekształcenia. Zapewniamy także własnego biegłego rewidenta oraz notariusza.
 1. Wszelkie czynności w ramach realizacji PROGRAMU realizujemy w taki sposób, aby
  w jak najmniejszym stopniu angażować Państwa osobiście w dokonywane czynności.

 

Ponad 10-letni okres zdobywania przez nas doświadczenia w działaniach restrukturyzacyjnych i zabezpieczeniach majątkowych gwarantuje najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu.

Wrześniowy numer E-doradcy

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru E-doradcy, gdzie znajdziecie Państwo ciele ciekawego.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

E-doradca - Derek, Flak

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – czy warto?

14713228051_2f90fef287_kJeśli przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej się rozwija, w którymś momencie stanie przed koniecznością zmiany formy prawnej i przekształcenia działalności w spółkę. Z uwagi na regulację prawną dopuszczającą w takim wypadku jedynie przekształcenie w spółkę kapitałową, zwykle przekształcenie takie ukierunkowane jest na przeniesienie działalności do formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Trzeba mieć na uwadze, że jeśli właściciel przedsiębiorstwa nie zrobi kroku w tym kierunku w odpowiednim czasie, firma z czasem zacznie być ograniczana w swych działaniach przez formę działalności, nieprzystającą do stopnia jej rozwoju organizacyjnego, osiąganych obrotów i zamierzanych działań rozwojowych. Z czasem sytuacja taka będzie dawała o sobie coraz bardziej znać.

Dlatego też obserwujemy w praktyce Kancelarii Derek&Flak, że najczęstszymi przyczynami dla których firmy decydują na się na tego rodzaju przekształcenie są:

 • chęć dopuszczenia wspólników do interesu (osób które pomogą w jego prowadzeniu),
 • potrzeba zabezpieczenia majątku prywatnego przed coraz większymi zobowiązaniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą (czasem jeszcze tylko potencjalnymi na etapie przekształcenia),
 • potrzeba uzyskania wsparcia finansowego dla firmy od inwestora w zamian za objęcie części udziałów,
 • potrzeba przeprowadzenia podziału przedsiębiorstwa lub przekształcenia go w spółkę innego rodzaju niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • konieczność zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej przez spadkobierców.

Jak więc widać z powyższego, przykładowego wyliczenia przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę pozwala rozwiązać wiele problemów rozwijającego się przedsiębiorstwa. Tego rodzaju restrukturyzacja firmy pozwala zatem wejść na nowy poziom w rozwoju firmy.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest proste, ale ze wsparciem specjalistów z zakresu prawa i księgowości kancelarii Derek&Flak nie powinno nastręczać trudności.

Jeśli chcesz poczytać więcej o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. zapraszamy do tego wpisu na naszym kancelaryjnym blogu.

Od teraz obsługa prawna i księgowa w jednym miejscu.

obsługa prawna i księgowa

Od teraz – dla Państwa wygody – obsługa prawna i księgowa w jednym miejscu.

Miło nam zakomunikować Państwu, że Kancelaria D&F dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów księgowych od początku roku świadczy także usługi pełnej obsługi księgowej spółek.

Nasz zespół księgowy (w formie odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) tworzą ludzie, których zawodowym celem i osobistą ambicją jest wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Dlatego też dokumentację księgową, którą przygotowujemy dla naszych klientów, sygnujemy wiele mówiącą nazwą: „Księgowi dla Biznesu”.

 

Zabezpieczenie składników majątkowych spółki przed wierzycielami

Proponujemy Państwu skorzystanie z wypracowanych w praktyce Kancelarii metod zabezpieczenia głównych składników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (np. nieruchomości, środków transportu itp.), przed wierzycielami (w tym ZUS i Urzędem Skarbowym) poprzez wyprowadzenie ich poza strukturę przedsiębiorstwa oraz stworzenie jego nowej struktury organizacyjnej w formie spółki komandytowej.

Optymalizacja podatkowa przy okazji

W ramach usługi dokonamy także optymalizacji podatkowej działalności spółki z. o.o. poprzez odstąpienie od konieczności uiszczania podatku CIT od przychodów wypracowanych przez spółkę, przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony wspólników przed odpowiedzialnością względem wierzycieli spółki. Proponowana optymalizacja podatkowa pozwoli Państwu na zwiększenie przychodów osiąganych ze spółki o ponad 15%.

Oznacza to, że przy przychodach spółki z o.o. na poziomie 200.000 zł wartość realnego przysporzenia pozostającego w rękach wspólników wyniesie ponad 30.000 złotych.

posiadaniu przez spółkę nieruchomości możliwe jest także, stosownie do stanu faktycznego uzyskanie dodatkowej oszczędności podatkowej w zakresie podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółki z o.o. do 12%.

Jak realizowana jest usługa?

Całość działań podejmowanych w ramach realizacji usługi poprzedzona jest spotkaniami z zarządem i wspólnikami spółki oraz wnikliwą analizą stanu organizacyjnego spółki, a także uwarunkowań wynikających z zawartych przez spółkę umów (np. kredytowych, leasingów pojazdów) i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wszystkie działania przeprowadzane są bez zakłócenia bieżącej działalność przedsiębiorstwa, według z góry ustalonego planu przekształceń.

Usługa obejmuje:

 • pełną analizę planowanych działań, dostosowaną do potrzeb wspólników i spółki z o.o.,
 • sporządzenie projektu zmian umowy spółki z o.o. oraz projektu umowy spółki komandytowej do akceptacji przez Zleceniodawcę,
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do czynności notarialnych oraz asystę przy czynnościach notarialnych,
 • sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów urzędowych dla potrzeb ZUS i US oraz zgłoszenie zmian w tych urzędach,
 • przygotowanie projektów potrzebnych do przekształcenia umów cywilnoprawnych, regulaminów i aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji i rejestrację zmian lub rejestrację spółek w KRS.