Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Audyty podatkowe

Audyt podatkowy

Dlaczego warto przeprowadzić audyt podatkowy w firmie?

Każdy przedsiębiorca, który dba o własną firmę oraz jej rentowność, powinien zadać sobie co jakiś czas jedno z fundamentalnych pytań. To pytanie brzmi: „Czy płacę dokładnie takie podatki, które powinienem płacić i tylko w takiej wysokości, w jakiej wymagają tego ode mnie przepisy prawa?”.

 

Na pytanie takie daje odpowiedź audyt podatkowy, zaś od odpowiedzi na to pytanie zależy stopień rentowności całego biznesu (a czasem nawet decyzja o jego dalszym prowadzaniu lub likwidacji). Ta sama działalność może być bowiem opodatkowana na różnych zasadach – stosownie do wyboru lub decyzji podjętych przez właściciela biznesu, zaś różnice w opodatkowaniu poszczególnymi metodami sięgać mogą kilkunastu procent.

 

Pytanie takie stawiane jest zwykle przez przedsiębiorców w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej lub rozpoczynania kolejnego biznesu. Należy jednak pamiętać, że odpowiedź na to pytanie może zostać udzielona w sposób niezgodny z rzeczywistością. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, zaś do najczęstszych należą:

 

  1. samodzielne, nieprawidłowe dokonanie zakwalifikowania określonych zdarzeń gospodarczych w zakresie norm prawa podatkowego,

  2. błędne rozpoznanie stanu faktycznego przez doradcę podatkowego przy rozpoczynaniu danej działalności (z uwagi na błąd, lub nie dysponowanie całym obrazem stanu faktycznego, który nie był do końca klarowny w chwili rozpoczynania działalności gospodarczej, bowiem praktyka prowadzenia danej działalności stabilizuje się dopiero po jakimś czasie jej prowadzenia),

  3. zmiana regulacji podatkowych od czasu wybory formy i sposobu opodatkowania oraz rozliczenia podatkowego,

  4. rozpoczęcie lub zakończenie działalności w poszczególnych sferach działalności, skutkujące wpływem na możliwości wyboru innej niż dotychczas formy opodatkowania, lub powodujące, że dotychczas stosowane rozwiązania podatkowe są stosowane w sposób nieprawidłowy.

Z tego też względu warto w określonych odstępach czasu wykonać audyt podatkowy, aby mieć pewność, że nie marnujemy szans na rozwój własnego biznesu (np. nie wykorzystując określonych ulg podatkowych, albo płacąc podatki w kwocie znacznie wyższej niż jest to konieczne – a pieniądze te przecież można byłoby przeznaczyć np. na reklamę, czy wymianę parku maszynowego).


Skontaktuj się z nami

Kiedy przeprowadzać audyty podatkowe?

Wybór momentu, w którym optymalnie jest przeprowadzić audyt podatkowy nie jest prosty, jednak z doświadczenia Kancelarii Derek&Flak możemy podpowiedzieć, które momenty byłby w tym zakresie wskazane. Audyty podatkowe, oprócz prowadzenia ich przed rozpoczęciem danej działalności – celem określenia odpowiedniej formy i metody opodatkowania, a także określenia schematu czynności związanych z procesami zachodzącymi w firmie, prowadzi się zwykle także:

 

  • w okresach po dokonaniu znacznych zmian w przepisach podatkowych oraz przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – audyty podatkowe przeprowadza się takim wypadku zwykle przed upływem terminu wejścia w życie zmian,
  • po upływie roku od wprowadzenia znacznych zmian w zakresie regulacji podatkowych, celem zweryfikowania w ramach audytu podatkowego zastosowanego sposobu opodatkowania z ugruntowaną już częściowo praktyką urzędów skarbowych oraz wykładnią prawa w ramach postępowań podatkowych,
  • w wypadku wszczęcia kontroli podatkowej – celem uzyskania w ramach audytu podatkowego pełnego obrazu sytuacji podatkowej, a także potencjalnych środków obrony w postępowaniu podatkowym (np. poprzez przygotowanie z wyprzedzeniem krytycznego stanowiska do wniosków znajdujących się w protokole pokontrolnym).

Audyty podatkowe mogą mieć różny zakres

Nie zawsze audyt podatkowy musi mieć charakter kompleksowy i obejmować swoim zakresem całą działalność albo wszystkie „nogi biznesowe” (np. całościowo wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, albo spółki powiązane). W niektórych wypadkach audyty podatkowe mogą być prowadzone jedynie w odniesieniu do niektórych aspektów działalności przedsiębiorstwa, lub niektórych transakcji. Działanie takie może być wskazane np. w wypadku gdy prawidłowość opodatkowania danego rodzaju transakcji budzi szczególny niepokój właścicieli biznesu, lub zmiany prawa podatkowego dotyczyły tylko pewnego zakresu działalności firmy.

 

W sytuacjach takich audyty podatkowe o charakterze kompleksowym nie znajdują faktycznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Jednocześnie przeprowadzenie audytu podatkowego w ograniczonym zakresie może dać asumpt do sięgnięcia po bardziej kompleksowe badanie stanu opodatkowania w danej firmie i być do niego wstępem, jeśli potwierdzą się pierwotnie pojawiające się wątpliwości co do prawidłowości działań podatkowych w pierwotnie wskazanym aspekcie.

Nie za każdym razem audyty podatkowe prowadzone prze Kancelarię Derek&Flak przybierają formę długotrwałej i kompleksowej analizy dokumentacji przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie audyt podatkowy przybiera bowiem formę zbliżoną do opiniowania prawnego, mając na względzie np. jego ograniczony zakres, określony w zleceniu audytu podatkowego.

 

 

Audyty podatkowe w Kancelarii Derek&Flak

Stosownie, do potrzeb naszych Klientów przeprowadzamy audyty podatkowe w określonym zakresie czasowym jak i przedmiotowym.

Celem audytu może być zarówno sprawdzenie rzetelności prowadzonej dokumentacji księgowo podatkowej, jak również kontrola wewnętrzna prawidłowości stosowanych metod i stawek opodatkowania w Państwa przedsiębiorstwie.

 

Na życzenie naszych Klientów przeprowadzamy także audyty podatkowe (tj. audyty bieżącej efektywności podatkowej) przedsiębiorstwa, które odpowiadają na pytanie czy Państwa zobowiązania podatkowe mogą ulec zmniejszeniu, a jeśli tak to o jaką wartość i na jakich polach.

 

Doświadczenie:

Szereg audytów podatkowych zrealizowanych dla naszych Klientów, w różnym zakresie i z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Klientów w zakresie uzyskania informacji w zakresie podatków.