Rola likwidatorów w procesie rozwiązania spółki komandytowej

Rola likwidatorów w procesie rozwiązania...

Do likwidacji spółki komandytowej może dojść w wyniku zaistnienia jednego z kilku czynników opisanych w Kodeksie spółek handlowych. W takiej sytuacji konieczne będzie podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Jest ono tożsame z tym, do jakiego dochodzi w przypadku spółek jawnych. Wszelkie czynności w jego ramach są przy…
Zarządca sukcesyjny w przedsiębiorstwie

Zarządca sukcesyjny w przedsiębiorstwie

Do niedawna spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy byli pozbawieni możliwości płynnego utrzymania ciągłości działania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wraz ze zmianami prawnymi wprowadzonymi w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 roku, sytuacja ta znacząco się zmieniła z korzyścią dla osób dziedziczących poprzez regulację zasad funkcjonowania…
Dobry początek dla STARTUPU

Dobry początek dla STARTUPU

Od lat coraz więcej słyszymy o zagranicznych przedsiębiorstwach odnoszących sukcesy, które rozpoczynały jako niewielkie startupy. Ten typ firm i organizacji także w Polsce pozwolił na dynamiczny rozwój biznesów z branż IT, high-tech i nie tylko. Nie dziwi więc zainteresowanie nim zwłaszcza młodych przedsiębiorców, którzy próbują swoich możliwości we wprowadzaniu innowacyjnych…
Skuteczne wdrożenie RODO w firmie

Skuteczne wdrożenie RODO w firmie

Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez przedsiębiorstwa jest kluczowe ze względów prawnych. Jednak dla pracowników oraz kontrahentów niesie dodatkową wartość związaną z zaufaniem do firmy. Od 2018 roku na przedsiębiorcach spoczywa odpowiedzialność wdrożenia RODO poprzez stworzenie odpowiedniej struktury wewnętrznej związanej z ochroną danych osobowych. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu nie tylko…
Fuzja przedsiębiorstw a ich rozwój

Fuzja przedsiębiorstw a ich rozwój

Łączenie przedsiębiorstw występuje powszechnie i zauważyć można, że w znaczący sposób może ono wpłynąć nie tylko na kształt firmy, ale także jej późniejszy rozwój. W wielu silnie konkurencyjnych branżach fuzja jest pomocna w umocnieniu rynkowej pozycji. Jednak jest to proces wyjątkowo skomplikowany, a żeby jego przeprowadzenie przyniosło zamierzony efekt, konieczne…