Jak uniknąć kary za naruszenie procedur RODO?

Jak donosi dzisiejsza prasa, Śląski Uniwersytet Medyczny został ukarany przez UODO karą w wysokości 25.000 złotych, w związku z wyciekiem danych osobowych kandydatów na studia medyczne. Egzaminy na tą uczelnię, odbywające się w czerwcu, miały – z powodów pandemicznych – formę telekonferencji.

Niestety, niezachowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa (w szczególności chodziło tu o nie zamknięcie przez pracowników uczelni wirtualnego pokoju, za pomocą którego odbywał się egzamin) spowodowało możliwość pobrania danych osobowych osób uczestniczących w rekrutacji, w tym szczególności danych o ich dowodach tożsamości i numerach PESEL.

Placówka oświatowa nie powiadomiła UODO o wystąpieniu powyższego incydentu, szacując że ryzyko dla praw i wolności osób, których potencjalny wyciek dotyczył jest niewielkie. Zapatrywania takiego nie podzielił  urząd wymierzając uczelni karę finansową.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że okres w którym na ochronę danych osobowych patrzono przez palce minął bezpowrotnie. W ostatnim czasie coraz częściej media donoszą o dotkliwych karach nakładanych na instytucje i przedsiębiorstwa w związku z brakiem wprowadzenia, lub nieprawidłową implementacją RODO, albo niewłaściwym stosowaniem tych regulacji.

Jak ustrzec się takiej kary?

Proponujemy skorzystanie z jednej z usług oferowanych przez naszą Kancelarię, dotyczących ochrony danych osobowych i RODO. Chcesz wiedzieć więcej: 

Kawa biznesowa

Jak zawsze na początku roku – tym razem po raz czwarty– zapraszamy Państwa na nieodpłatne spotkanie przy kawie, na którym omówimy wszystkie interesujące Państwa aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Nasze zaproszenie kierujemy do właścicieli firm, jak również wspólników spółek oraz członków ich zarządów.

W ramach spotkania omówimy perspektywy rozwoju Państwa firmy, lub skonsultujemy prawnie wszelkie interesujące Państwa kwestie związane z prowadzeniem biznesu.

Zapraszamy zatem na spotkanie przy aromatycznym naparze.

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszych progach.

 

Zadzwoń lub napisz do nas i zarezerwuj dogodny termin spotkania.