Rola likwidatorów w procesie rozwiązania spółki komandytowej

Podanie ręki

Do likwidacji spółki komandytowej może dojść w wyniku zaistnienia jednego z kilku czynników opisanych w Kodeksie spółek handlowych. W takiej sytuacji konieczne będzie podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Jest ono tożsame z tym, do jakiego dochodzi w przypadku spółek jawnych. Wszelkie czynności w jego ramach są przy tym podejmowane przez wyznaczonych likwidatorów.

Continue reading

Zarządca sukcesyjny w przedsiębiorstwie

uścisk dłoni

Do niedawna spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy byli pozbawieni możliwości płynnego utrzymania
ciągłości działania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wraz ze zmianami prawnymi
wprowadzonymi w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca
2018 roku, sytuacja ta znacząco się zmieniła z korzyścią dla osób dziedziczących poprzez regulację
zasad funkcjonowania firmy po śmierci właściciela. Wprowadziła ona między innymi instytucję zarządcy
sukcesyjnego, który przejmuje zobowiązania do prowadzenia firmy. W przypadku jednoosobowych
działalności, a także biznesów rodzinnych ustanowienie go może być kluczowe dla możliwości
dalszego rozwoju.

Continue reading

Dobry początek dla STARTUPU

startup

Od lat coraz więcej słyszymy o zagranicznych przedsiębiorstwach odnoszących sukcesy, które rozpoczynały jako niewielkie startupy. Ten typ firm i organizacji także w Polsce pozwolił na dynamiczny rozwój biznesów z branż IT, high-tech i nie tylko. Nie dziwi więc zainteresowanie nim zwłaszcza młodych przedsiębiorców, którzy próbują swoich możliwości we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek. Muszą oni jednak pamiętać, że ciężka praca i chęci nie wystarczą – trzeba zmierzyć się również z prawnymi aspektami prowadzenia działalności.

Continue reading

Skuteczne wdrożenie RODO w firmie

Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez przedsiębiorstwa jest kluczowe ze względów prawnych. Jednak dla pracowników oraz kontrahentów niesie dodatkową wartość związaną z zaufaniem do firmy. Od 2018 roku na przedsiębiorcach spoczywa odpowiedzialność wdrożenia RODO poprzez stworzenie odpowiedniej struktury wewnętrznej związanej z ochroną danych osobowych. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu nie tylko zwiększa bezpieczeństwo ich przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania, ale również pozwala uniknąć dotkliwych konsekwencji na skutek nieprzestrzegania przepisów.

Continue reading

Fuzja przedsiębiorstw a ich rozwój

pani sprawiedliwość

Łączenie przedsiębiorstw występuje powszechnie i zauważyć można, że w znaczący sposób może ono wpłynąć nie tylko na kształt firmy, ale także jej późniejszy rozwój. W wielu silnie konkurencyjnych branżach fuzja jest pomocna w umocnieniu rynkowej pozycji. Jednak jest to proces wyjątkowo skomplikowany, a żeby jego przeprowadzenie przyniosło zamierzony efekt, konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy opracują strategię, wedle której dojdzie do połączenia.

Continue reading