Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Pomoc prawna dla startupów

Doradztwo i wsparcie prawne dla startupów

W końcu przyszło olśnienie! Jest już pomysł na biznes! Wydaje się, że przy błyskotliwych założeniach i swojej unikatowości nowo założona firma będzie bardzo szybko budowała swą wielkość, wspaniałą historię, stanowiącą w przyszłości kanwę wielu dyskusji młodych biznesmenów, a konto firmowe będzie stale zasilane coraz większymi kwotami pieniędzy…. ale trzeba powściągnąć emocje. Do prawdziwego biznesu jest jeszcze daleka droga.

 

Młode przedsiębiorstwo musi mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Dlatego dla takich przedsiębiorstw stosuje się odrębną nazwę „startup”. Taka firma eksperymentuje, czym tak naprawdę ma być, kim mają być jej klienci i poszukuje swojej dojrzałej formy, która wykuwała będzie się w wielu porażkach, a być może także i sukcesach.

Nie każdy startup dożyje jednak pełnoletności. Statystki wskazują, że na tym etapie rozwoju kończy swoją przygodę biznesową 90% z nich, choć znaczna część (około 70%) zamyka się dopiero po 10 latach działalności. Zapewne spowodowane jest to wiarą twórców firmy w jej sukces rynkowy, który podtrzymuje działalność startupu tak długo, jak się da, pomimo niepowodzenia biznesowego przedsiębiorstwa (zgodnie z psychologicznymi zależnościami, utrudniającymi nam porzucenie działalności tym bardziej, im więcej zaangażowaliśmy w nią wysiłku i pokładaliśmy nadziei na sukces).

 

Częstą tendencją obserwowaną w praktyce jest przy tym zupełna niedbałość założycieli startupu o organizacyjno-prawną stronę działalności. Założyciele firmy skupiają się bowiem zwykle na swoim produkcie lub usłudze, zapominając, że przedsiębiorstwo musi być zorganizowane w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla jego właścicieli, a także zapewniać odpowiednie, elastyczne ramy organizacyjne do rozwoju, czy odpowiednią konfigurację pod względem finansowym i podatkowym.

 

Te, pomijane aspekty działania startupu mają bowiem ogromne znaczenie dla prowadzenia przez niego działalności z sukcesem. Niejednokrotnie powodem marginalizacji w/w czynników jest także lokowanie większości posiadanych zasobów finansowych w pracach rozwojowych i badawczych. Na wsparcie prawne dla startupów właściciele młodej firmy nie przeznaczają niejednokrotnie żadnych środków finansowych w swoim biznesplanie.

 

Paradoksalnie jednak, dla startupu, który nie jest jeszcze rozbudowanym, dużym przedsiębiorstwem wsparcie prawne dla startupów i odpowiednie poukładanie w ramach niego kwestii organizacyjno-prawnych ma dużo większe znaczenie, niż dla przedsiębiorstwa dojrzałego. Dzieje się tak z kilku powodów, do których zaliczyć należy:

 

 • konieczność zapewnienia startupowi odpowiedniej elastyczności w prowadzeniu działalności (wykonywanie tzw. pivotów, czyli zmian w sposobie prowadzenia działalności, zatrudnieniu, organizacji, sposobie sprzedaży, zakresie oferty itp.), co umożliwia pomoc prawna dla startupów,
 • konieczności szczególnej ochrony założycieli i członków zarządu startupu, jako podmiotu, który szczególnie narażony jest na popadnięcie w stan niewypłacalności,
 • konieczność zapewnia możliwie pełnego i wysokiego finansowania zewnętrznego, tak ze strony potencjalnych inwestorów, jak i instytucji bankowych, poprzez odpowiednie wsparcie prawne dla startupów,
 • konieczność zapewnienia odpowiedniej wiarygodności nowej firmy i osób ją reprezentujących – zarówno w odniesieniu do kontrahentów, jak i podmiotów finansujących.
 • konieczność zapewnienia ram dla rozwoju firmy (wejścia na giełdę, połączenia z innym podmiotem, sprzedaży pakietu udziałów, dystrybucji udziałów dla kluczowych pracowników itp.).

Jeśli planujecie zatem Państwo rozpoczęcie nowej działalności (pierwszej lub dodatkowej, obok już istniejącej) należy mieć na uwadze, jak bardzo ważne jest odpowiednie ułożenie całej struktury nowo tworzonego biznesu na samym początku. Pomoc taką zapewnia świadczona przez Kancelarię Derek&Flak pomoc prawna dla startupów.

 

W ramach powyższej usługi przeprowadzimy Państwa młodą firmę przez wszystkie stadia związane z założeniem działalności. Niezbędne jest w tym zakresie nie tylko utworzenie właściwych procedur działania przedsiębiorstwa, ale również podjęcie stosownych decyzji w zakresie formalno-prawnego zorganizowania firmy. W dłuższej perspektywie mogą one bowiem mieć znaczenie także w stosunkach między wspólnikami, np. w kwestiach ważnych dla trwałości współpracy, zasad wyjścia poszczególnych wspólników z nieudanego interesu, możliwości jego dofinansowania ze strony inwestorów finansowych lub branżowych itp.

 

Kompleksowa pomoc prawna dla startupów

Z naszej kancelaryjnej praktyki wiemy bardzo dobrze, że działania podjęte na etapie powoływania biznesu do życia mogą mieć niebagatelne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia biznesowego. Dlatego też oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla startupów na każdym etapie funkcjonowania. Możecie Państwo skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia przy zakładaniu i organizacji przedsiębiorstw. Świadczona przez Kancelarię Derek & Flak pomoc prawna dla startupów pozwoli przeprowadzić Państwa przez cały proces formalnego zakładania struktury firmy (łącznie z wyborem jej optymalnej formy prawnej), oferując optymalne rozwiązania w tym zakresie, tak pod względem organizacyjnym, jak i finansowym oraz podatkowym.

 

Na życzenie sporządzimy także wszelką dokumentacją dodatkową związaną z rozpoczęciem biznesu. Pomoc prawna dla startupu może obejmować bowiem między innymi:

 

 • umowy inwestycyjne,

 • umowy wspólników (tj. umowy regulujące wzajemne prawa i zobowiązania wspólników, w sposób odrębny od treści umowy spółki),

 • wewnętrzne regulaminy i procedury działania,

 • regulacje dotyczące przeniesienia praw autorskich do opracowywanych w startupie produktów,

 • umowy współpracy z kontrahentami startupu,

 • umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów (RODO), ważne szczególnie z punktu widzenia zgodnego z prawem prowadzenia działań marketingowych itp.

 • i wiele innych regulacji fiormalno-prawnych.

Oferowane przez nas wsparcie prawne dla startupów pozwala także na zaopiniowanie przez Kancelarię pomysłu biznesowego i oceny szans jego powodzenia oraz wskazanie pól do ewentualnej poprawy działań. Kancelaria Derek&Flak, specjalizując się w obsłudze podmiotów gospodarczych posiada bowiem bardzo bogate doświadczenie także w zakresie doradztwa stricte biznesowego. Obsługując setki klientów na przestrzeni ponad 15 lat działalności partnerzy Kancelarii mieli bowiem okazję obserwować wzloty i upadki setek przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie pozwala zatem na świadczenie doradztwa ograniczającego ryzyku podejmowanych działań oraz pozwalającego na ominięcie wielu biznesowych pułapek.

 

Doświadczenie:

Pomoc prawna dla startupów w założeniu, organizacji i obsłudze prawnej kilkudziesięciu przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich ponad 15 lat.