Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Due diligence

Analiza due diligence dla przedsiębiorstw

Celem przeprowadzenia analizy due diligence jest zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. Dzięki zaangażowaniu specjalistów Kancelarii Derek & Flak z różnych dziedzin jesteśmy w stanie ustalić oddziaływanie poszczególnych z nich w różnych aspektach. Każde badanie due diligence realizowane jest przy użyciu danych dotyczących charakterystyki firmy. Tym samym ich wynik może być użyty do precyzyjnego zaplanowania przyszłej transakcji.

Profesjonalne badanie due diligence

Duże doświadczenie w prowadzeniu działań z tego zakresu pozwala nam na rzetelne zaprezentowanie informacji w ramach współpracy ze Zleceniodawcami. Przedstawiając raport due diligence jesteśmy w stanie określić dla naszych Klientów, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z transakcji zakupu przedsiębiorstwa jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. Pozwala to na opracowanie najlepszych strategii dotyczących dalszych czynności. Analiza due diligence może być przeprowadzana również w sytuacjach innych niż zakup firmy, tj. między innymi w wypadku:

  • sprzedaży akcji lub udziałów,
  • połączenia spółek kapitałowych,
  • wprowadzaniu przedsiębiorstwa do obrotu publicznego,
  • poszukiwania przez firmę zewnętrznych inwestorów,
  • oddłużania.
Doświadczenie:Szereg projektów due diligence zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat.