Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dziedziczenie działalności gospodarczych

Śmierć właściciela przedsiębiorstwa może wiązać się z zakończeniem funkcjonowania działalności lub nabyciem jej w spadku przez inne osoby. Jako eksperci w dziedzinie prawa gospodarczego z doświadczeniem w prowadzeniu procedur związanych z sukcesją oferujemy usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej obejmujące dziedziczenie firm. Podczas realizacji zleceń zajmujemy się sprawami związanymi z planowaniem działań po śmierci przedsiębiorcy oraz ich wdrażaniem. Opracowane przez nas dokumenty oraz podjęte czynności w sytuacji, jaką jest dziedziczenie przedsiębiorstwa, pozwalają na zachowanie ciągłości jego funkcjonowania. Pomagamy także spadkobiercom, gdy przygotowania związane z dokumentacją i dalszym funkcjonowaniem firmy nie zostały poczynione.

Dziedziczenie firmy w spadku

Rozpoczynając współpracę z Klientami, przeprowadzamy gruntowną analizę dotyczącą sytuacji firmy. Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu czynności umożliwiających utrzymanie kontroli nad przedsiębiorstwem po śmierci dotychczasowego właściciela za pośrednictwem zarządu sukcesyjnego. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji i rozwiązań prawnych w przypadku, kiedy dziedziczenie działalności gospodarczej dotyczy współmałżonków oraz dzieci, jak również innych osób wskazanych jako spadkobiercy. Kancelaria Derek & Flak proponuje także obsługę prawną związaną z dalszym działaniem firmy pod nowym zarządem.