Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Oddłużanie firm i przedsiębiorstw

Oddłużanie przedsiębiorstw i firm

W Kancelarii Derek & Flak od ponad 10 lat pomagamy firmom w złej kondycji finansowej wyjść na tzw. prostą. Indywidualnie analizujemy sytuację każdego przypadku i kompleksowo doradzamy naszym Klientom, zarówno w zakresie działań formalnych (np. zmiany formy prawnej na dogodniejszą, podziału spółki lub połączenia spółek, zmiany struktury grupy spółek), jak i działań faktycznych.

Efektem tego rodzaju analizy jest zawsze plan oddłużenia, który zakłada realizację szeregu czynności w różnych aspektach działalności firmy, celem poprawy jej sytuacji finansowej. Każdy z elementów jest szczegółowo omawiany z Klientem. Pozwala nam to koordynować oddłużanie przedsiębiorstw w sposób przejrzysty dla Zleceniodawców. Dbamy przy tym o rzetelną komunikację od momentu rozpoczęcia współpracy, aż do zakończenia wszelkich czynności.

Skontaktuj się z nami

Oddłużanie firm – kompleksowe usługi prawne

Reprezentujemy naszych Klientów w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami (w tym z urzędami czy bankami) lub pomagamy im w zakresie ich przeprowadzania. W oparciu o przedstawione nam informacje i dokumenty formułujemy argumentację do procesu negocjacyjnego oraz planujemy poszczególne czynności w tym zakresie. Wszelkie podejmowane przez Kancelarię Derek & Flak działania oddłużeniowe mają na celu wyjście przedsiębiorstwa z zaistniałej, trudnej sytuacji biznesowej z możliwie małym uszczerbkiem finansowym oraz realizację celów zamierzonych przez Klienta (np. dalsze prowadzenie działalności w dotychczasowej lub zmienionej formie).

Oddłużanie firm w Kancelarii Derek&Flak charakteryzuje się kompleksowością działań – tj. objęciem planem oddłużenia wszystkich aspektów działalności firmy, tj. np. nie tylko pozbyciem się bieżącego zadłużenia, ale także zabezpieczeniem firmy przed jego powstaniem w przyszłości.

Jeśli jest to uzasadnione w danej sytuacji prowadzimy także postępowania restrukturyzacyjne, układowe, lub upadłościowe.

Szybka pomoc w oddłużaniu

W kancelarii Derek&Flak stoimy na stanowisku, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego staramy się uprzedzać fakty i wdrażać środki chroniące i oddłużające firmę jak najszybciej. Dzięki temu ograniczamy negatywne skutki powstałego stanu niewypłacalności firmy lub innych niekorzystnych zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie. Jeśli jest Ci zatem potrzeba szybka pomoc w oddłużaniu przedsiębiorstwa – nie czekaj, tylko skontaktuj się z nami. Im wcześniej rozpoczniemy wdrażanie odpowiednich działań, tym lepszy efekt wspólnie osiągniemy.

Oddłużanie firmy – kiedy rozpocząć działanie?

Wielu z naszych Klientów wskazuje, że działania oddłużające podjęli zbyt późno aby całkowicie uniknąć negatywnych konsekwencji splotu trudnych biznesowych sytuacji. Nie może to dziwić, bowiem nie jest sprawą prostą odróżnienie zwykłych przejściowych trudności finansowych w przedsiębiorstwie z prawdziwą falą niefortunnych zdarzeń, w których sytuacja ekonomiczna i organizacyjna firmy jest już tak zła, że konieczna jest natychmiastowa pomoc specjalisty. Powstałe trudności biznesowe, początkowo oceniane jako niezbyt groźne dla firmy bardzo szybko mogą zamienić się w prawdziwą falę tsunami.

Kłopoty w jednej sferze działalności przedsiębiorstwa, z jednym z kontrahentów, lub też jednym rodzajem zadłużenia, niejednokrotnie inicjują powstanie trudnej sytuacji również w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Efekt kuli śnieżnej może być w tej kwestii bardzo szybko zauważony. Jednocześnie właśnie z tego powodu czas może mieć kluczowe znaczenie dla szans powodzenia procesu oddłużania firmy. Im szybciej rozpocznie się oddłużanie firmy, tym większa szansa na jego zakończenie w sposób nie odbijający się negatywnie na stanie majątkowym firmy, jej zdolności do prowadzenia biznesu, lub na majątku ich właścicieli.

Jeśli zatem zastanawiasz się czy to już odpowiedni czas aby rozpocząć oddłużanie firmy, skontaktuj się z Kancelarią Derek&Flak. Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy i opracujemy plan oddłużenia, lub – jeśli stan faktyczny nie będzie wymagał kompleksowych działań oddłużających – przeprowadzimy jedynie doraźne czynności, które uchronią przedsiębiorstwo od wejścia na drogę trwałego zadłużenia, lub nawet bankructwa.

Oddłużanie pomoc w skrajnie trudnych przypadkach

Jeśli masz kłopot ze zbytnim zadłużeniem Twojej firmy i wydaje się, że nie da się już nic zrobić, skontaktuj się z nami. Prowadziliśmy oddłużenia względem wielu firm i zetknęliśmy się z wieloma trudnymi sytuacjami. To co dla Ciebie może wydać się końcem biznesu, wpływającym często na prywatną sferę majątkową, w naszym oglądzie może być sytuacją, w której zastosować można jeszcze skutecznie środki oddłużające. Oddłużanie pomoc nie tylko w sytuacjach, w których rozwiązania same jawią się na horyzoncie, lecz także w takich, w których wydają się bez wyjścia.

Oddłużenia wymagają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy z wielu dziedzin

Prowadzenie działań ratujących firmę i zabezpieczających jej właścicieli przed negatywnymi skutkami nadmiernego zadłużenia nie jest zadaniem prostym. Mamy jednak odpowiednie doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, zdobywanymi w ramach długiego okresu prowadzenia praktyki adwokackiej i współpracy ze specjalistami, nie tylko z branży bezprawnej, lecz również z zakresu finansów, księgowości, podatków i organizacji przedsiębiorstw. Mając powyższe na względzie możemy powiedzieć, że oddłużenia przedsiębiorstw to dla nas zbadany teren, po którym chętnie pomożemy Ci się poruszać.

Oddłużanie pomoc prawna

W ramach naszej działalności – w zakresie pomocy firmom w trudnej sytuacji finansowej, nie ograniczamy się jedynie do wymiaru czysto prawnego. Oddłużanie pomoc prawna to oczywiście podstawowy zakres działań Kancelarii Derek, Flak. Adwokaci dla biznesu sp.p. w tym sektorze świadczonych przez nas usług. Dzięki multidysyplinarnemu zespołowi specjalistów z różnych dziedzin (m. innymi prawo, księgowość, podatki, finanse, zarządzanie, lean management, specjaliści od pozyskiwania inwestorów i dofinansowań) możemy jednak dobrać taki skład osobowy zespołu prowadzącego oddłużenie, który gwarantuje podjęcie skutecznych działań w ramach oddłużenie firmy. Możemy zatem wyjść w ramach oddłużenia firmy znacznie poza zakres pomocy czysto prawnej, tak aby pomoc naszym Klientom była bardziej efektywna.