Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Przekształcenie działalności leczniczej

Przekształcenie działalności leczniczej

Kancelaria Derek & Flak prowadzi przekształcenia formy prawnej placówek medycznych i klinik. Prowadzimy zarówno przekształcenia podmiotów leczniczych, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również w postaci spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego.

Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie przekształceń podmiotów medycznych (w tym również klinik dentystycznych), pozwala nam przeprowadzić proces przekształcenia podziału lub połączenia podmiotów medycznych w sposób nie wywołujący negatywnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla prowadzonej działalności.

W odniesieniu do powyższego zapewniamy rozwiązania prawne uwzględniające:

  • uzyskaną kwalifikację lokalu lub budynku na cele działalności leczniczej,
  • wymagania płynące dla prowadzenia działalności, wynikające z regulacji ustaw dotyczących wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
  • zachowanie zezwoleń radiologicznych,
  • zachowanie zezwoleń dotyczących prowadzenia apteki,
  • zachowanie zezwoleń dotyczących używania środków anestezyjnych.

W ramach prowadzonych postępowań przekształceniowych zapewniamy pełne doradztwo odnośnie optymalnego wariantu przeprowadzenia przekształcenia, podziału lub połączenia działalności leczniczej.

Zapewniamy także obsługę zmiany wpisów w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów, jak również w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Doświadczenie:

Między innymi przekształcenie w spółkę z o.o. spółkę komandytową jednej z największych klinik dentystycznych na południu Polski.