Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Przekształcenia spółek

Przekształcanie spółki

Kancelaria Derek&Flak świadczy kompleksowe usługi doradztwa i pomocy prawnej związane z zamianą formy prawnej działalności przedsiębiorstw oraz restrukturyzacją na terenie całej Polski, w tym szczególności na terenie Górnego Śląska i Katowic. Mamy świadomość, że w działalnościach biznesowych nadchodzi zwykle taki czas, gdy przekształcenie spółki staje się koniecznością. Z upływem czasu zmieniają się bowiem uwarunkowania biznesowe (podatkowe, prawne, organizacyjne, w postaci celów wyznaczonych dla danego biznesu itp.), które wymuszają podjęcie działań ukierunkowanych na zmianę formy spółki.

 

Staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby Klientów, wywołane zmiennością uwarunkowań prawnych i organizacyjnych dotyczących prowadzonych przez nich biznesów. Dlatego w każdym wypadku sugerujemy naszym Klientom odpowiednią dla nich formę prowadzenia działalności, która powinna zostać wybrana jako forma docelowa – w ramach prowadzonego przekształcenia spółki, z uwzględnieniem szczególnie ważnych dla właścicieli firmy aspektów takich jak: stabilność prowadzenia działalności, ochrona majątku osobistego, ochrona przed nadmierny opodatkowaniem, lub nadmiernymi daninami publicznymi o podobnym charakterze (w tym. Np. składkami PEFRON) czy też reorganizacja struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami:

Jak prowadzone są przekształcenia spółek

Prowadzone przez Kancelarię Derek, Flak. Adwokaci dla biznesu sp.p. przekształcenia spółek, to zakres usług prawnych, które nie są jednorodne i oparte wyłącznie na kodeksowych wzorach postępowania. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia doradzamy naszym klientom, która spółka jest optymalna dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Uwzględniamy przy tym aspekt kosztowy i podatkowy prowadzenia danej formy prawnej spółki przekształconej.

 

Dzięki temu rozwiązania dopasowywane są do indywidualnej sytuacji Zleceniodawców. Doradzimy też w jaki sposób przeprowadzić m.in. przekształcenie spółki w jednoosobową działalność, aby proces ten był jak najtańszy i nie zaburzył jej bieżącego funkcjonowania. Prowadzimy przekształcenie spółki i jej restrukturyzacje także w trudnej sytuacji ekonomicznej podmiotu. Zajmujemy się także skomplikowanymi przekształceniami spółek – tj. takimi o wielostopniowym charakterze, prowadzącymi niejednokrotnie do utworzenia grupy, lub struktury holdingowej spółek – stosownie do wymagań naszych klientów.

Doświadczenie Kancelarii w zakresie świadczenia usługi przekształcenia spółki

Wieloletnie doświadczenia Kancelarii w obsłudze przedsiębiorstw z bardzo różnych branż pozwala zapewnić naszym Klientom, że w toku procesu przekształcenia spółki przedsiębiorstwo nie utraci istotnych dla jego prowadzenia koncesji, decyzji administracyjnych i pozwoleń. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możliwe będzie także uniknięcie ponownej certyfikacji w określonych branżach. Dotyczy to np. spełnienia nowych wymagań, określonych w przepisach dla NZOZ względem przekształcanych spółek z branży medycznej.

 

Nasi eksperci przygotują całą potrzebną dokumentację dotyczącą realizacji czynności przekształcenia spółki. Może ona obejmować m.in. plan dotyczący procesu, jakim jest przekształcenie działalności w spółkę wraz z załącznikami, sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej, czy projekt uchwały o przekształceniu spółki. Zapewniamy także udział biegłego rewidenta w czynnościach związanych z badaniem planu przekształcenia spółki, oraz koordynujemy z nim wszelkie podejmowane działania prawne. Przejmujemy kontakt z notariuszem, dokonujemy z nim niezbędnych ustaleń, i pomagamy naszym Klientom w toku czynności związanych z notarialnym etapem przekształcenia spółki. Zapewniamy także pełne wsparcie prawne i podatkowe w jej prowadzeniu i obsłudze po zakończeniu restrukturyzacji.

Spółka przekształcona – jak sobie z nią poradzić?

Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie do tego czy jest to zmiana z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, czy tez spółki w inny jej rodzaj, wiąże się dla właściciela biznesu z zadaniem sobie wielu pytań, dotyczącymi sposobu prowadzenia działalności w nowej formie. 

 

Spółka przekształcona zawsze stanowi bowiem dla zarządzającego interesem pewne novum. Mając tego świadomość zapewniamy naszym Klientom – w ramach obsługi procesu przekształcenia – wsparcie w pierwszym okresie po powstaniu spółki przekształconej. W ramach wsparcia na bieżąco doradzamy w jaki sposób posługiwać się spółką przekształconą, jako narzędziem w prowadzeniu biznesu.

Doświadczenie:

Kilkadziesiąt przeprowadzonych z powodzeniem procesów przekształceniowych, na przestrzeni ostatnich 15 lat, każdorazowo dostosowanych do potrzeb i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw naszych Klientów.