Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Przepisy  dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) mają na celu dostarczenie administracji skarbowej informacji o prowadzonych przez podatnika działaniach, mogących mieć w pływ na wysokość opodatkowania.

Regulacja MDR nakierowana jest w szczególności na umożliwienie szybkiego dostępu administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o promotorach i tych, którzy korzystają ze schematów podatkowych. Przepisy te – w założeniu – powinny zniechęcić podatników oraz podmioty im doradzające do wdrażania u podatników instrumentów mogących stanowić narzędzia służące do unikania opodatkowania.

Wystąpienie u danego podatnika schematu podatkowego nie powinno jednak być postrzegane jako sytuacja niewłaściwa lub naganna. Uznanie uzgodnienia za schemat podatkowy nie jest jednoznaczne z objęciem tego uzgodnienia zakresem zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania lub szczególnych regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania.

Ponieważ nie zaraportowanie schematu podatkowego w sytuacji, gdy występują ku temu przesłanki może wiązać się z karą sięgającą ponad 20 mln zł w postępowaniu karnym oraz 10 mln zł w administracyjnym, warto rozważyć konieczność raportowania takiego schematu w każdej sytuacji gdy potencjalnie obowiązek taki może mieć miejsce.

Kancelaria Derek & Flak dokonuje na zlecenie Klientów oceny konieczności raportowania w powyższym zakresie. Jeśli analiza taka przyniesie pozytywny wynik, wówczas zajmujemy się kompleksowo wszystkimi czynnościami związanymi z takim raportowaniem.

 

Doświadczenie:

Raportowanie zgodnie z przepisami MDR w szeregu czynności związanych z prowadzeniem działań restrukturyzacyjnych przez Kancelarię Derek & Flak, jak również związanymi z działaniami gospodarczymi podejmowanymi przez Klientów.