Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Restrukturyzacja firm

Restrukturyzacja firm i postępowania sanacyjne

Scenariuszem, który może wydarzyć się w toku prowadzenia każdej działalności gospodarczej, jest utrata płynności finansowej i niewypłacalność. W takich właśnie wypadkach proponujemy Państwu skorzystanie z dedykowanej obsługi prawnej, mającej na celu przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Jego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa i umożliwienie działania, jakim jest restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Restrukturyzację przeprowadza się w ramach następujących postępowaniach:

  1. w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
  2. w przyspieszonym postępowaniu układowym,
  3. w postępowaniu układowym,
  4. w postępowaniu sanacyjnym.
Postępowanie o zatwierdzenie układu:
  • umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu,
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Przyspieszone postępowanie układowe:
  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie,
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Postępowanie układowe:
  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności,
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Doradztwo i restrukturyzacja spółek

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z rozwiązań, takich jak restrukturyzacja spółek, specjaliści Kancelarii Derek&Flak opracują odpowiednią strategię działań i doradzą optymalną ścieżkę czynności dla danego przypadku. Będą także na bieżąco doradzali prawnie i reprezentowali Państwa w ramach całego procesu restrukturyzacji.