Skip to content
DLA CIEBIE I TWOJEGO BIZNESU

Szkolenia dedykowane dla firm

Prawne, specjalistyczne szkolenia dedykowane dla firm

Żyjemy w świecie stale zmieniających się uwarunkowań. Zmienność i niepewność są cechami, które w biznesie szczególnie charakteryzują ostatnie parę lat. Ciągle zmieniające się uregulowanie prawne nie ułatwiają prowadzenia biznesu, a trend związany z wprowadzaniem zmian w prawie nie wyhamowuje. Każdego roku w życie wchodzi około 20.000 stron aktów prawnych (rekordowy przy tym był rok 2016, w którym w życie weszły przepisy, zapisane na 35.280 tronach).

 

Oczywiście jedynie część ze wspomnianych powyżej regulacji prawnych dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, jednak dla przedsiębiorcy skupionemu na walce o utrzymanie rentowności firmy w trudnych warunkach rynkowych, trudno byłoby się orientować na bieżąco nawet w ułamku tak wielkiej liczby przepisów.

Szkolenia dedykowane dla firm – stacjonarne i on-line

Jednocześnie należy mieć na względzie, że brak czasu na lekturę przepisów lub realnych możliwości zapoznania się z regulacjami prawnymi, czy inne podobne okoliczności nie zwalniają żadnego przedsiębiorcy z obowiązku przestrzegania norm prawnych. W natłoku zajęć i kłopotów – w ramach prowadzonego biznesu – łatwo zatem o zabrnięcie w sytuację, w której nieświadomie narazimy się na odpowiedzialność finansową, cywilną lub karną.

 

Z tego względu warto skorzystać z oferty Kancelarii Derek&Flak na szkolenia dedykowane dla firm z zakresu bieżących regulacji prawnych oraz umiejętności ich prawidłowego, bieżącego stosowania. Bieżące pogłębianie wiedzy z dziedzin dotyczących bezpośrednio tematyki związanej z prowadzeniem Państwa przedsiębiorstwa pozwoli na unikniecie wielu pułapek prawnych oraz bardziej optymalną i wydajniejszą organizację Państwa biznesu.

 

Szkolenia dla firm uwzględniają praktyczne aspekty stosowania prawa

Każdorazowo prowadzone przez nas szkolenia dedykowane dla firm opierają się na materiałach przygotowanych ze specjalnym uwzględnieniem charakterystyki Państwa przedsiębiorstwa, branży w jakiej ono działa, jak również wskazanych przez Państwa bieżących potrzeb. Takie podejście gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny szkolenia, jak również przekłada się na możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w Państwa biznesie.

 

W naszej kancelarii zasadą jest, że szkolenia dla firm prowadzimy w formule dwustopniowej, obejmującej:

 

  • szkolenie teoretyczne, prowadzone przez partnerów, wyspecjalizowanych pracowników, lub współpracowników Kancelarii Derek&Flak,
  • część warsztatową, w ramach której uczestnicy szkolenia mogą pogłębić oraz sprawdzić zdobytą na szkoleniu wiedzę teoretyczną.
  • Część warsztatowa każdorazowo opracowywana jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa (uwzględniając aspekty branżowe) lub grupy docelowej szkolonych osób (np. uwzględniając specyfika pracy działu sprzedaży, działu windykacji, działu call center itp.).

Każde przygotowane przez nas szkolenie dla firm prowadzone jest w przystępnej i przyjaznej formule, w ramach której możliwa jest w każdej chwili wymiana poglądów, czy też zadawanie pytań. Szkolenia dedykowane dla firm prowadzimy także w taki sposób, aby ograniczyć do minimum frazeologie prawniczą, a skupić się na meritum prezentowanych regulacji prawnych, pod kątem ich praktycznego znaczenia i zastosowania.

 

Szkolenia dla firm prowadzone przez naszą Kancelarię kończą się każdorazowo przyznaniem ich uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia o danej tematyce. Pozwala to na motywowanie pracowników, stanowi namacalne potwierdzenie zdobytych przez nich kompetencji oraz daje im poczucie rozwoju zawodowego w firmie, jak również tanowi potwierdzenie zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności.

Szkolenia dla firm, kadry zarządzającej oraz pracowników

Na Państwa życzenie specjaliści Kancelarii Derek & Flak przygotują i zrealizują szkolenie dotyczące dowolnego tematu, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (sfera umów handlowych, sfera organizacji i zarządzania spółkami, sfera prawa pracy, prawa karnego oraz karno-skarbowego i inne).

 

Szkolenia dla firm każdorazowo dopasowujemy do aktualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa i przeprowadzamy je w formie zapewniającej kompleksowe omówienie wybranych zagadnień. Dzięki temu szkolenia dedykowane dla firm są jednym ze sposobów na poszerzenie wiedzy kadry pracowniczej oraz zarządzającej. Odbywają się przy tym w sposób przyjazny słuchaczom.

 

Szkolenia prawne dla firm obejmować mogą – według Państwa wyboru:

 

  • wszystkich pracowników przedsiębiorstwa,
  • kadrę zarządzającą (członków zarządu, dyrektorów, kierowników),
  • pracowników danego działu (np. pracowników działu sprzedaży).

Szkolenia dedykowane dla firm – stacjonarne i on-line

W każdym wypadku szkolenia dla firm obejmują zakres dokładnie z Państwem wcześniej ustalony. Decydując o tematyce i poruszanej problematyce, w każdym wypadku staramy się uwzględnić specyfikę działalności oraz szczególne uwarunkowania działań podejmowanych przez naszych Klientów. Szkolenia prowadzimy zarówno w formie on-line, jak i w ramach bezpośredniego spotkania, z wykorzystaniem salki konferencyjnej Kancelarii, przestrzeni w siedzibach naszych Klientów, lub dedykowanych obiektów konferencyjnych.

 

Doświadczenie:

Przeprowadzenie szeregu szkoleń prawnych dla firm, m. innymi szkolenie w zakresie Lean Management w Nowrem Group sp. z o.o. sp.k.; szkolenia pracowników w zakresie RODO w Adescom Polska sp. z o.o. oraz Promitel sp. z o.o. sp.k.; szereg szkoleń z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.