Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Specjaliści prawa upadłościowego

Kancelaria Derek & Flak świadczy usługi w zakresie doradztwa i reprezentacji Klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego. Dbamy przy tym o odpowiednie przeprowadzenie czynności z myślą o interesie przedsiębiorstwa i wierzycieli. W oparciu o prawo upadłościowe naszym Klientom przedstawiamy najlepsze rozwiązania. Pomagamy również na każdym etapie procesu związanego z ogłoszeniem upadłości.

Postępowanie upadłościowe i naprawcze

W ramach podejmowanych przez nas działań oferujemy pełne zaangażowanie od pierwszego kontaktu ze Zleceniodawcami. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, której wymaga postępowanie upadłościowe lub naprawcze. Towarzyszymy Klientom w negocjacjach i reprezentujemy ich, dbając o interesy strony. Z naszych usług mogą skorzystać zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy.

Do usług świadczonych przez Kancelarię w tym zakresie należy między innymi:
  • reprezentacja wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych,
  • dokonywanie ustalań w zakresie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania naprawczego,
  • restrukturyzacja zabezpieczeń udzielonych przez dłużnika zagrożonego upadłością,
  • udział w negocjacjach i sporządzanie umów typu standstill,
  • dokonywanie oceny skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości,
  • świadczenie pomocy prawnej przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania naprawczego,
  • dokonywanie zgłoszeń wierzytelności,
  • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości,
  • negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami,
  • obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.