Skip to content

DLA CIEBIE I TWOJEGO BIZNESU

Usunięcia wpisów z KRD i innych rejestrów dłużników

Usunięcia wpisów z KRD i innych rejestrów dłużników

Wpisanie podmiotu do Krajowego Rejestru Długów lub innej podobnej ewidencji, może być znaczącym utrudnieniem w bieżącej działalności firmy, jak i przy nabywaniu towarów i usług jako konsument.

Do dokonanego wpisu swobodny dostęp uzyskują bowiem Państwa kontrahenci oraz podmioty na co dzień nie związane z Państwem stałą współpracą. Wpis do takiego rejestru stanowić będzie duże utrudnienie między innymi w zakresie korzystania z umów leasingu, najmu, dzierżawy, usług telekomunikacyjnych, a także możliwości uzyskania u kontrahentów tzw. kredytu kupieckiego. Dokonany wpis będzie również przeszkodą jak w zakresie korzystania z pożyczek i kredytów bankowych. 

Mając na uwadze, że większość wpisów dotyczących zadłużenia dotyczy należności spornych (a przynajmniej nie należnych w sposób zupełnie jednoznacznych tak co do całości, jak i do części) Kancelaria Derek & Flak proponuje Państwu skorzystanie z usługi usunięcia dokonanego wpisu.

W ramach proponowanej usługi dokonujemy:

  • analizy przedstawionych dokumentów dotyczących wisu, celem dokonani możliwości uzyskania jego wykreślenia z rejestru,
  • przygotowanie całej dokumentacji dotyczącej wykreślenia wpisu
  • przeprowadzenie postępowania w prawie wykreślenia wpisu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.

Doświadczenie: Kancelaria wielokrotnie, skutecznie dokonała wykreślenia wpisów dotyczących jej klientów między innymi z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD), BIG InfoMonitor S.A, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA

.