Skip to content

ADWOKAT

Sławomir Derek

Specjalista w zakresie prawa spółek, prawa gospodarczego i umów handlowych, oraz prawa administracyjnego. Był współautorem licznych projektów inwestycyjnych w branży budowlanej oraz nadzorował i koordynował ich realizację. Występuje jako pełnomocnik w sporach korporacyjnych (w trybie sądowym i arbitrażowym) oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także w prawie upadłościowym, sprawach z zakresu zamówień publicznych, oraz w sprawach karnych gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 r. między innymi w branży obrotu wierzytelnościami, a w latach 2002 – 2003 kierował również Działem Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Od 2003 do 2010 współpracował z jedną z czołowych polskich kancelarii adwokackich o profilu gospodarczym. 

Sławomir Derek odbył w latach 2006 – 2009 aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim (XI 2009). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również studia uzupełniające na kierunku „Introduction to English Law and the Law of the European Union” w University of Cambridge, a także studia podyplomowe na kierunku „Prawo karne gospodarcze” na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył w różnorodnych polskich oraz międzynarodowych kursach, seminariach i warsztatach (organizowanych przez m.in. Eurojuris International, Jurismus International). Posługuje się językiem angielskim.