Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Fuzje, przejęcia i zbycie firm (M&A),

Fuzje i przejęcia firm – łączenie oraz podział spółek

Dla naszych Klientów prowadzimy niejednokrotnie łączenie spółek kapitałowych. Działanie takie są motywowane w bardzo różny sposób. W niektórych wypadkach, chodzi o skonsolidowanie biznesu, dzielonego na wstępnym etapie, ze względów bezpieczeństwa lub innych na kilka spółek. W innych wypadkach łączenie spółek kapitałowych jest wynikiem dokonanego zakupu przedsiębiorstwa z tej samej lub innej branży (często uzupełniającej w jakiś sposób działalność uprzednio prowadzoną przez nabywcę). W niektórych zaś wypadkach mamy do czynienia z całym zestawem działań związanych z reorganizacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw np. wtedy gdy prowadzone są łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych.

 

Skontaktuj się z nami

W ramach takich działań doradzamy kompleksowo w zakresie optymalnego sposobu (organizacyjnego, kosztowego, fiskalnego) przeprowadzenia wszystkich działań przygotowawczych oraz samej fuzji. Łączenie spółek, to bowiem skomplikowany i wieloetapowy proces. Uczestnicząc w nim mamy w każdym wypadku na względzie cele przyświecające stronom oraz uwarunkowania danego przypadku. Dobierane rozwiązania dotyczące łączenia spółek opracowywane są tak, by zapewnić najlepsze warunki fuzji spółek, tak pod względem ekonomicznym podatkowym jak i pod względem bezpieczeństwa transakcji, dzięki czemu łączenie spółek przebiega na jasnych, z góry ustalonych zasadach.

 

Zapewniamy przy tym rzetelną realizację powierzonych nam zadań, tak aby łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych dobyło się z jak najmniejszym zaangażowaniem sił i środków naszych Klientów.

Połączenia firm i kompleksowe doradztwo

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Przygotowujemy całość dokumentacji (plan połączenia, treści uchwał, umów dodatkowych, oświadczeń, projekt zmian umowy lub statutu spółki) dotyczącej procesu jakim jest łączenie spółek. Uczestniczymy i pomagamy także w prowadzonych negocjacjach. W pełni angażujemy się w proces, podejmując niezbędne czynności, których wymagają fuzja przedsiębiorstw i przejęcia przedsiębiorstw. Gwarantujemy przy tym najwyższy poziom komunikacji z Klientami.

Przejęcie Spółki

Łączenie spółek może być również wynikiem dokonanego przejęcia spółki. Działanie takie mogą przyjąć różna postać. Przejęcie spółki nastąpić może w ramach transakcji, która jest wynikiem oczekiwań obu stron, jak również w wyniku działań zmierzających do przejęcia faktycznej i prawnej kontroli nad spółką. Niejednokrotnie łączenie spółek kapitałowych i z wiązane z tym przejęcie spółki, uwarunkowane jest konfliktem wspólników, który zostaje rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron. Z uwagi na fakt, że doradzamy wspólnikom spółek również w ramach sporów wewnątrzspółkowych, niejednokrotnie uczestniczyliśmy i doradzaliśmy działaniach zawierających cały konglomerat operacji na spółkach tj. np. w działaniach obejmujących łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, tak aby finalnie dokonać przejęcia spółki (przedsiębiorstwa) na rzecz naszego Klienta.

Łączenie się spółek

Siła podmiotu gospodarczego, mierzona jago możliwościami produkcyjnym, sprzedażowymi, renomą (marką), czy możliwościami pozyskania klientów albo kapitału, są w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej cechą decydującą niejednokrotnie o możliwości uzyskania sukcesu finansowego na określonym rynku. Łączenie się spółek i konsolidacja sił i środków sprzyja zatem uzyskaniu nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i biznesu. Z tego tez względu w Kancelarii Derek&Flak przykładamy dużą wagę do fuzji, przejęć i łączenia spółek, wiedząc, że dla naszych klientów działania takie w sposób znaczący pozytywnie wpływają na ich działalność biznesową.

Zaznaczyć przy tym należy, iż procesy łączenia się spółek, są działaniami o znacznym stopniu ryzyka, bowiem powodują przejście na podmiot przejmujący odpowiedzialności za zobowiązania spółki przejmowanej. Z tego też względu nie w każdym wypadku uzasadnione będzie skorzystanie z regulacji prawnych umożliwiających wprost łączenie się spółek.


Niejednokrotnie bowiem korzystniejszym rozwiązaniem będzie przejęcie spółki kapitałowej na zasadzie zakupu jej udziałów (lub pakietu większościowego udziałów), albo zakup ogółu praw i obowiązków spółki przejmowanej. Działanie takie umożliwia faktyczne łączenie spółek kapitałowych, lub zakup spółki (jeśli druga strona transakcji dopuszcza zbycie firmy), a jednocześnie izolowanie się w znaczny sposób od odpowiedzialności za zobowiązania spółki przejmowanej. Fuzja spółek ma zatem wiele imion, a wybór odpowiedniej metody przeprowadzenia całego procesu nie jest prosty.


Jeśli jednak jesteś zdecydowany przeprowadzić go, a zatem rozważasz łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych skontaktuj się z Kancelarią Derek, Flak. Adwokaci dla biznesu sp.p., a doradzimy jak przeprowadzić całą operację w sposób optymalny, tak pod względem finansowym i fiskalnym, jak i pod względem bezpieczeństwa transakcji. Łączenie spółek kapitałowych nie jest bowiem zadaniem prostym, a jego prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.