Kategoria: E-doradca


Czerwcowy numer e-doradcy

Zapraszamy do lektury nowego numeru e-doradcy.
W tym miesiącu informujemy o:
1. Projekcie elektronicznej spółka akcyjnej tzw. Prostej Spółce Akcyjnej,

Głównymi cechami PPA ma być:
• Szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości
rejestracji metodą „tradycyjną”).
• Wystarczy 1 zł kapitału na start.
• Łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak kapitału zakładowego.
• Wkłady wnoszone w ciągu 3 lat od rejestracji, także w postaci pracy lub usług, czyli
brak barier wejścia.
• Brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków.
• Uproszczona, znacznie tańsza ewidencja zdematerializowanych akcji, prowadzona
np. przez bank albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia
ewidencji, otwierając się na najnowocześniejsze technologie.
• Szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, odbywaniu
zgromadzeń akcjonariuszy.
• Brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych – wystarczy 1-osobowy zarząd,
nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej.
• Uproszczona likwidacja przez przejęcie majątku i zobowiązań.

Więcej dowiesz się zaglądając do najnowszego numeru.

E-doradca - Derek, Flak

Marcowy E-doradca już na stronach Kancelarii Derek&Flak

Jak co miesiąc zapraszamy Państwa do lektury aktualnego numeru E-doradcy.

W tym numerze między innymi o:

Pracach Ministerstwa Finansów nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych.

Działania Ministerstwa  tym zakresie to odpowiedź na sygnały wskazujące, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach.

Sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Do tej pory przejęcie przedsiębiorstwa jednoosobowego przez spadkobierców przedsiębiorcy było problematyczne. Projektowane zmiany w przepisach mają tą sytuacje diametralnie zmienić.

E-zwolnieniach lekarskich.

W lipcu wejdzie w życie nowa regulacja dotycząca zwolnień lekarskich oraz szkoleń prowadzonych przez ZUS dla lekarzy, związanych z wprowadzanymi zmianami w zasadach wystawiania zwolnień.

Aby przejść do numeru kliknij tutaj.

E-doradca - Derek, Flak

Lutowy E-doradca Kancelarii D&F

Zapraszamy do lektury nowego numeru E-doradcy.

Znajdziecie w nim Państwo między innymi:
1. Zasadach stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Wprowadzone zmiany mają na celu mają na celu zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym.

2. Przyjętej przez Sejm tzw. Konstytucji Biznesu
Konstytucja biznesu to 5 ustaw, dotyczących działalności biznesowej w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat.

3. Skróceniu okresu przedawnienia roszczeń.

Założeniem zmian jest to, aby skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, czyli przyczyni się do stabilności i pewności obrotu prawnego. W efekcie ograniczone zostanie niepewność w jakiej pozostaje dłużnik dłużnik w zakresie tego czy postępowanie egzekucyjne będzie przeciwko niemu wszczęte.

Więcej przeczytasz klikając: tutaj.

E-doradca - Derek, Flak

Styczniowy numer E-doradcy

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu styczniowy numer E-doradcy.

W tym numerze między innymi

1. WYNIK RANKINGU NA BUBLE I HITY PODATKOWE ROKU 2017 !

Ranking został przygotowany przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy”, na podstawie ocen dokonanych przez przedsiębiorców.

2. INFORMACJE O ZMIANACH W PODATKU CIT OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą CIT”. Warto zapoznać się z zakresem zmian.

3. INFORMACJE O ZMIANACH AMORTYZACJI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Więcej dowiesz się klikając w ten link.

E-doradca - Derek, Flak

Grudniowy numer E-doradcy

Miło nam przedstawić Państwu najnowszy numer e-doradcy (czytaj).

E-doradca - Derek, Flak

Tym razem z naszego periodyku będziecie Państwo mogli dowiedzieć się między innymi o.:

Split payment

Bardzo mali przedsiębiorcy będą zmuszeni do pokrywania z „własnych środków” kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupach, a nie z podatku uzyskanego od ich kontrahentów. Dla przedsiębiorcy, który zarabia miesięcznie kilka tysięcy złotych, może to być duży kłopot.

Nowelizacji przepisów dotyczących PIT i CIT

Zmiany przewidują między innymi podwyższenie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Parę słów o Konstytucji Biznesu

Pakiet ustaw składający się na Konstytucję Biznesu obejmuje między innymi takie ułatwienia dla prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, jak:: 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających przygodę z biznesem oraz prowadzenie działalności gospodarczej o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

 

Listopadowy numer e-doradcy już dostępny.

E-doradca - Derek, Flak

W tym miesiącu w e-doradcy przeczytasz między innymi o:

1. Czynnościach wykonywanych przez członków zarządów spółek, na podstawie umów
cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umów zlecenia, kontrakt menadżerski itp.).

Z tekstu tego dowiesz się o wydanej interpretacji indywidualnej w sprawie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Szkoleniach z JPK (jednolity plik kontrolny) dla mikroprzedsiębiorców.

Dowiesz się kto i kiedy przeprowadzał będzie szkolenia, oraz jakie są warunki uczestniczenia w takich szkoleniach.

3. Ostrzeżeniach i wyjaśnieniach podatkowych

Z tekstu tego dowiesz się między innymi o ostrzeżeniach o   stosowaniu określonych schematów optymalizacyjnych w tym:

  • optymalizacji podatkowej związanej z nadużyciem zwolnienia podatkowego
    dla dywidend,
  •  prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej,
  • nieprawidłowego określania podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych
    w formie zestawów.

W bieżącym numerze, znajdziesz także wiele innych informacji, które zainteresują każdego przedsiębiorcę.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

 

E-doradca – październikowa porcja informacji istotnych dla Twojej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem e-doradcy.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

W tym numerze między innymi o:

Dokumentacji cen transferowych

2 rozporządzenia MRiF dotyczą zakresu informacji sporządzanych przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi – dokumentacji zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych.

Zmianach w podatku PIT i CIT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje m.in. podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania.

Zmianach w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

5 września 2017 r. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP.

Aspekcie podatkowym darowizn dla poszkodowanych w nawałnicach

Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0% stawką VAT. Chodzi o materiały przekazywane od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. – pod określonymi warunkami.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj do aktualnego numeru E-doradcy. 

E-doradca - Derek, Flak

Wrześniowy numer E-doradcy

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru E-doradcy, gdzie znajdziecie Państwo ciele ciekawego.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

E-doradca - Derek, Flak